Prerušenie distribúcie elektriny – 21.10.2020 (lokalita Harmónia)

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 21.10.2020 v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné odberné miesta:

Košúty č. 628

Lokalita HARMÓNIA č. 360/13, 360/16, 360/28, 360/31, 360/32, 360/33, 360/38, 360/40, 360/82, 360/83, 360/120, 360/140, 601/VE, 603, 609, 615/-, 6116, 619, 626, 634

Prerušenie distribúcie ZSE - Harmónia

 

Prílohy

ZDIEĽAŤ