Prerušenie distribúcie elektriny – 22.10.2020 (Galantská č. 26)

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 22.10.2020 v čase od 08:00 hod. do 15:05 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné odberné miesta:

GALANTSKÁ č. 26/D1

ZDIEĽAŤ