Prerušenie distribúcie elektriny- časť Harmónia 06.07.2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 06.07.2020 v čase od 11:30 hod. do 14:00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Košúty č. 628

Lokalita Harmónia č. 360/13, 360/16, 360/28, 360/31, 360/32, 360/33, 360/38, 360/40, 360/82, 360/83, 360/120, 360/140, 601/VE, 603, 609, 615/-, 619, 619, 626, 634.

Prerušenie distribácie elektriny - časť Harmónia

 

ZDIEĽAŤ