Príkaz prednostu Okresného úradu Galanta na odvolanie mimoriadnej situácie dňa 19.06.2019 o 10:00 hod.

Príkaz prednostu Okresného úradu Galanta na odvolanie mimoriadnej situácie dňa 19.06.2019 o 10:00 hod.

Po zhodnotení vykonaných opatrení na zníženie rizík ohrozenia v dôsledku kalamitného výskytu komárov na území okresu Galanta bolo konštatované, že v najohrozenejších oblastiach boli vykonané opatrenia na zníženie rizík ohrozenia. Na základe uvedených skutočností prednosta Okresného úradu Galanta ODVOLÁVA mimoriadnu situáciu na území okresu Galanta dňa 19.06.2019 o 10:00 hod.

 

Odvolanie mimoriadnej situácie

Prílohy

ZDIEĽAŤ