Regionálny úrad verejného zdravotníctva – vykonanie deratizácie 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vyzýva na realizáciu deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v termíne od 08.04.2019 do 17.05.2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva - vykonanie deratizácie 2019
ZDIEĽAŤ