Sčítanie obyvateľstva domov a bytov 2021

 

Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania

List ministra vnútra SR k téme Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania
MINV SODB A4 scitanie SK
MINV SODB A4 scitanie HU
MINV SODB A4 scitanie RO

Oznamujeme občanom, že od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa bude na celom území SR realizovať asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené tým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Sčítať na môžete na kontaktnom mieste v obci, t.j. na Obecnom úrade Košúty alebo pomocou mobilného asistenta, ktorý príde k Vám domov a pomôže Vám so sčítaním. Kontaktné miesto na obecnom úrade môžete navštíviť v prevádzkovom čase od pondelka do piatka v čase od 10.00 hod. do 12.00 hod, a v stredu aj v popoludňajších hodinách v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.. O mobilného asistenta môžete požiadať na telefónnych číslach obecného úradu: 031/7849163, 031/7849130, 0903525676, alebo prostredníctvom call centra na telefónnom čísle 02/20924919. Viac informácii obdržíte na miestnom obecnom úrade alebo na webovej stránke: www.scitanie.sk.

************************************************************************

Sčítanie obyvateľov 15.2.2021 – 31.3.2021 – Népszámlálás 2021.02.15. – 2021.03.31.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na https://www.scitanie.sk/ alebo pomocou mobilnej aplikácie. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

************************************************************************

Kattintson egy jobb Szlovákia érdekében, és döntse el, hová tart hazánk és a községünk is a következő 10 évben. A népszámlálást elektronikusan is elvégezheti otthona kényelméből a következő oldalon https://www.scitanie.sk/  vagy mobil alkalmazáson keresztül. Ha nem tudja a számlálást maga elvégezni, kérjen egy közeli személyt, hogy segítsen a számlálásban. Ha bármilyen kérdése van, az információs telefonszámot: 02/20 92 49 19.
A Szlovák Köztársaság minden lakosa köteles kitölteni a népszámlálási űrlapot . A népszámlálás szempontjából a lakosság minden olyan személyt jelent, akinek állandó, ideiglenes vagy tolerált lakhelye van a Szlovák Köztársaságban, valamint az  Európai Unió polgára ,kinek  tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság.

Kiskorú és olyan lakos esetén, aki nem illetékes a jogi cselekmények végrehajtásában, törvényes képviselője köteles kitölteni a népszámlálási űrlapot.

Viac informácií na : https://www.scitanie.sk/

Letáky, plagáty

Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky
SODB_Inzercia_A4
Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_madarsky

!Seniori pozor na falošných sčítacích asistentov!

leták k sčítaniu obyvateľov