Separovaný zber 2019

Zber separovaného odpadu v roku 2019 v obci Košúty sa uskutoční v nasledovné dni:
– 17. január
– 21. február
– 21. marec
– 18. apríl
– 23. máj
– 20. jún
– 18. júl
– 22. august
– 19. september
– 17. október
– 21. november
– 12. december
Zvoz separovaných odpadov zahŕňa zber a odvoz nasledovných komodít:

– plasty (PET fľaše, neznečistené baliace fólie z potravín a spotrebného tovaru s označením „LDPE“, obaly z aviváží a potravín – neznečistené olejmi a iné tvrdé plasty)

– sklo (fľaše)

– papier a lepenka (noviny, časopisy, obaly a kartóny)

ZDIEĽAŤ