Separovaný zber 2022 – Különválasztott hulladék 2022

Separovaný zber 2022

Separovaný zber v obci Košúty v roku  2022 sa realizuje jedenkrát mesačne

 • 20.01.2022
 • 17.02.2022
 • 17.03.2022
 • 21.04.2022
 • 19.05.2022
 • 16.06.2022
 • 14.07.2022
 • 18.08.2022
 • 22.09.2022
 • 13.10.2022
 • 10.11.2022
 • 15.12.2022
Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Košúty / TRETÍ štvrtok/ 20 17 17 21 19 16 14 18 22 13 10 15

 

*     *     *

Különválasztott hulladék 2022

2022- ban a különválasztott hulladékot községünkből havonta egyszer fogják elszállítani

 • 2022.01.20
 • 2022.02.17
 • 2022.03.17
 • 2022.04.21
 • 2022.05.19
 • 2022.06.16
 • 2022.07.14
 • 2022.08.18
 • 2022.09.22
 • 2022.10.13
 • 2022.11.10
 • 2022.12.15
Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Kosút / HARMADIK csütörtök/ 20 17 17 21 19 16 14 18 22 13 10 15

 

ZDIEĽAŤ