Separovaný zber v obci Košúty – rok 2017

Technické služby mesta Galanta

Separovaný zber v obci Košúty na rok 2017 realizovaný jedenkrát mesačne
(každý TRETÍ štvrtok v mesiaci)

19.01.2017
16.02.2017
16.03.2017
20.04.2017
18.05.2017
15.06.2017
20.07.2017
17.08.2017
21.09.2017
19.10.2017
16.11.2017
21.12.2017

Technické služby mesta Galanta – Separový zber