Škola

V obci sa nachádza materská škola a základná škola od 1. do 4. ročníka s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským.