Spoločnosť Strýček s.r.o. dňom 11.03.2022 pozastavuje preberanie haluzoviny a ďalšej drevenej hmoty.

Spoločnosť Strýček s.r.o. dňom 11.03.2022 pozastavuje preberanie haluzoviny a ďalšej drevenej hmoty.

***********************************************************************

A Strýček s.r.o. vállalat 2022.03.11-étől felfüggeszti a faágak és egyéb fahulladék átvételét.

ZDIEĽAŤ