Spomienková slávnosť na padlých hrdinov 2. svetovej vojny

Základná organizácia Csemadoku v Košútoch Vám oznamuje, že 8. mája 2019 v stredu usporiada spomienkovú slávnosť na padlých hrdinov 2. svetovej vojny pri Soche Hrdinov o 9:00 hodine. Na túto spomienkovú slávnosť Vás srdečne pozývame.

ZDIEĽAŤ