Upozornenie – Felfívás

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že Technické služby Galanta počnúc od tohto týždňa (od 02.03.2020) nebudú odoberať od občanov vrecia so zeleným odpadom a taktiež zberné nádoby, v ktorých sa bude nachádzať väčšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu.

Zároveň prosíme občanov, ktorí si ešte neprevzali kompostéry, aby sa o  odbere dohodli na obecnom úrade.

Tisztelt polgárok,

Értesítjük önöket, hogy a hulladékszállító vállalat munkatársai ettől a héttől fogva nem szállítják el azokból a hulladéktároló edényekből a hulladékot, amelyekben nagyobb mennyiségű komposztálható hulladék lesz. Úgyszintén nem szállítják el a hulladéktároló edények mellé kihelyezett zsákokat sem amelyekben ilyen fajta hulladék lesz található.

Továbbá értesítjük azokat a lakosokat akik még nem vették át a komposztálókat, hogy azt sziveskedjenek megtenni. Az átvételi időpontokról sziveskedjenek tájékozódni a községi hivatalban.

ZDIEĽAŤ