Upozornenie pre občanov, chovateľov koňovitých zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje chovateľov koňovitých zvierat na povinnosť registrácie chovu ako aj registrácie koňovitých zvierat v tomto chove do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na tlačive potvrdenom Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Galanta.
Dňa 27.07.2016 bola laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené ohnisko infekčnej anémie koní.
Upozorňujeme všetkých chovateľov koní, že neregistrovaným chovateľom koní je možné uložiť pokutu do výšky 300 eur pre FO a pokutu do výšky 3500 eur pre podnikateľov a právnické osoby.

upozornenie-pre-obcanov-chovatelov-konovitych-zvierat

ZDIEĽAŤ