!!! Upozornenie podvody na senioroch – Figyelmeztetés csalás az idősekkel szemben !!!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante dáva do pozornosti opakované prípady podvodov, v ktorých sa páchateľ vydáva za policajta menom Juhos / Juhas, pričom telefonicky seniora upozorní, že jeho peniaze na účte sú ohrozené a je potrebné ich previesť na iný „bezpečný“ účet. Falošný policajt seniorovi uvedie, že mu bude volať kompetentná osoba z banky (napr. riaditeľ), ktorá mu zadá číslo účtu, na ktorý má senior bezodkladne previesť peniaze. OR PZ upozorňuje, že sa jedná o ďalší zo spôsobov, ktorým chcú podvodníci pripraviť staršie osoby o nemalé úspory. Telefonujú zvyčajne z utajeného čísla alebo z čísla s predvoľbou Českej republiky.

************************************************************************

A Galántai Rendőrkapitányság Területi Igazgatósága felhívja a lakosok figyelmét az ismétlődő csalási esetekre, amikor az elkövető Juhos / Juhas nevű rendőrnek adja ki magát, és telefonon figyelmezteti az idősebb lakosokat, hogy a számlájukon lévő pénz veszélyben van, nyitniuk kell egy másik „biztonságos“ számlát. A hamis rendőr tájékoztatja az időseket, hogy a bank illetékes személye (például az igazgató) felhívja őket, és megadja a számlaszámot, amelyre az idősebb polgárok azonnal átutalhatják a pénzt. Felhívjuk a figyelmüket, hogy legyenek körültekintőek, mert ez egy újabb módja annak, hogy a csalók jelentős megtakarításoktól akarják megfosztani az idősebb embereket. Általában titkos számról vagy Csehországi előhívószámról hívnak.

ZDIEĽAŤ