Usmernenie MV SR a Verejná vyhláška ÚVZ SR určené pre mestá a obce ohľadne koronavírusu

Usmernenie pre obce - koronavírus
Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR

Prílohy

ZDIEĽAŤ