Uznesenie č. 16 – Schválenie Územného plánu obce Košúty

Výpis z uznesenia č. 16

Prílohy