UZNESENIE VLÁDY SR č. 645 z 13. 10. 2020 – zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti

UZNESENIE VLÁDY SR č. 645 z 13. 10. 2020, ktorým sa zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Uznesenie vyšlo v zbierke zákonov SR pod č. 284/2020.

ZZ_2020_284_20201013

Prílohy

ZDIEĽAŤ