Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – 25. máj 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča – Dátum a čas konania volieb:

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

<br/

Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

Tájékoztatás a választópolgárok részére – A választások időpontja:

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
2019. május 25-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

Prílohy:

Informácia pre voliča (1)

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Vyhlásenie volieb

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie –

Obec Košúty zastúpená starostkou Mgr. Zdenkou Mačicovou oznamuje, že e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2019  je: ou.kosuty@stonline.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Košúty zastúpená starostkou Mgr. Zdenkou Mačicovou oznamuje, že e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2019  je: ou.kosuty@stonline.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
ZDIEĽAŤ