Voľby do Národnej rady SR – Informácie pre voličov

V súvislosti v voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec zverejňuje nasledovné informácie:

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.209 rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Obec Košúty podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostnej menšiny. Uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

informácie-k-voľbám-slovenská-verzia

informácie-k-voľbám-maďarská-verzia

ZDIEĽAŤ