Voľby do NR SR 2020

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na doručenie žiadostí - hlasovací preukaz
  • * * * * * * * * *

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka
  • * * * * * * * * *

Vymenovanie zapisovateľa volebnej komisie

Menovací dekrét - zapisovateľka

* * * * * * * * * * * *

V súvislosti v voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec zverejňuje nasledovné informácie:

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.209 rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Obec Košúty podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostnej menšiny. Uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

informácie-k-voľbám-slovenská-verzia

informácie-k-voľbám-maďarská-verzia

* * * * * * * * * * * *

Voľby do Národnej rady SR – Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou na e-mail: ou.kosuty@stonline.sk

Inštrukcie: Voľba-poštou

Vzor žiadosti o voľbu poštou: Vzor-žiadosti-o-voľbu-poštou     

* * * * * * * * * * * *

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR