Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. z 8. júna 2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22 

Rozhodnutie-predsedu-NRSR-o-vyhlaseni-volieb
Volby_do _organov_samospravy_obci_SK
Önkormanyzati_valasztasok_HU
Volby_do _organov_samospravy_krajov_SK
Valasztasok_az_ Önkormanyzati_regiok_testületebe_HU

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Košúty k 10.06.2022

Oznámenie o počte obyvateľov

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Menovací dekrét - zapisovateľka

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
ZDIEĽAŤ