Voľby prezidenta SR 2019 – 16. marec 2019

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019 od 07:00 – 22:00 hod.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Prílohy:

Rozhodnutie-o-vyhlásení-volieb-2019_008

Informácie pre voliča

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Košúty zastúpená starostkou Mgr. Zdenkou Mačicovou oznamuje, že e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019  je: ou.kosuty@stonline.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okskovej volebnej komisie

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

ZDIEĽAŤ