Výberové konanie na obsadenie funkcie – riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Košúty

Výberové konanie na obsadenie funkcie – riaditeľ / riaditeľka Materskej školy – Óvoda, č. 202, Košúty s nástupom od 01. januára 2019

Podmienky – viď v prílohe: Výberové konanie – riaditeľriatedieľka Materskej školy

ZDIEĽAŤ