Vybudovanie strediska na úpravu a dotieďovanie zložiek komunálneho odpadu

Vybudovanie strediska na úpravu a dotieďovanie zložiek komunálneho odpadu – Čierny Brod – Zmena používaných palív v rámci plynového hospodárstva depolymerizačnej technológie a doplnenie technológie spracovania plastov  – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – Oznámenie

Ministerstvo životnéného prostredia

Oznámenie o zmene navrhovanej čiinosti