Vyhlásenia splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny o koronavíruse

Vyhlásenia splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: link  http://www.ruvzds.sk/mainf.htm, RÚVZ-DS, kde nájdete preložené informácie o koronavíruse.

ZDIEĽAŤ