Vyhlásenie núdzového stavu č. 587. na území SR

Vyhlásenie núdzového stavu č. 587. na území SR

Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu
ZDIEĽAŤ