Výsledky komunálnych volieb 2018

V sobotu 10. novembra 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce.

Celkový počet oprávnených voličov                                                                         1 401
Počet zúčastnených voličov                    596
Volebná účasť                             42,54%

Počet platných  hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku: 582

1. Miroslav Hruška 129 hlasov
2. Zdenka Mačicová, Mgr.                 453 hlasov

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 583

Počet poslancov, ktorý sa mal voliť: 9

Počet zvolených poslancov: 9 

1. Csaba Szolga, Ing. PhD.,              282 hlasov
2. Maroš Šiška                                  272 hlasov
3. Hana Huszárová                           243 hlasov
4. Róbert Varga, Ing., PhD.             211 hlasov
5. Tomáš Aibek                                 201 hlasov
6. Kristína Mačicová, Mgr.             201 hlasov
7. Jana Strýčková, Bc. Ing.             197 hlasov
8. František Macsicza                      196 hlasov
9. Bohuš Csiba                                  192 hlasov

  

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu platných hlasov:

10. Július Kántor 191 hlasov
11. Zoltán Modrovič 161 hlasov
12. Adrián Majer, Ing. 154 hlasov
13. Csilla Tánczosová, Mgr. 148 hlasov
14. Miroslav Hruška 147 hlasov
15. Zoltán Beke, Mgr. 141 hlasov
16. Anikó Sádovská 135 hlasov
17. Ildikó Botló 129 hlasov
18. Csilla Macsaliová, Mgr. 124 hlasov
19. František Kisela  95 hlasov
20. Kristína Vargová 83 hlasov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDIEĽAŤ