Výstraha SHMU- vysoké teploty

Varovná správa  CO – výstraha SHMU vysoké teploty – 2. stupeň pre okres Galanta dňa 13.07.2021 od 14:00 hod. do 18:00 hod. Podrobnosti na SHMU (OU – OKR KS IZS Trnava)

ZDIEĽAŤ