Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov
ZDIEĽAŤ