WiFi4EU – Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ aj v Košútoch

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch,ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Vďaka projektu Wifi4EU obec Košúty získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách. Obec Košúty poskytuje bezplatné WiFi signál na jedenástich verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.

Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

Vonkajšie body:

 1. Za mostom – Autobusová zastávka
 2. Námestie pred OcÚ
 3. Pohostinstvo Kikis
 4. Križovatka P.Grunt
 5. Potraviny Jednota
 6. Detské ihrisko za KD
 7. Kultúrný dom – Okolie Kostola
 8. Športové ihrisko
 9. Parkovisko cintorín
  Vnútorné priestory
 10. Kultúrny dom
 11. Štadión OFC