Zámer – odpredaj majetku obce Košúty

Obec Košúty zverejňuje zámer odpredaja majetku Obce Košúty priamym predajom.

 

Zámer - odpredaj majetku obce

Prílohy

ZDIEĽAŤ