ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA V ŠK.ROKU 2021/2022 ZŠ Jerguša Ferka v Košútoch

Riaditeľstvo Základnej školy Jerguša Ferka v Košútoch oznamuje, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu uskutoční len administratívnou formou bez účasti detí a to:

  1. ELEKTRONICKOU FORMOU: 1. apríla – 20. apríla 2021

Elektronickú prihlášku vyplní zákonný zástupca v dňoch 1.4. – 20.4.2021  na zsjferkakosuty.edupage.org  (o škole/zápis do školy/elektronická prihláška)

Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy (ASC agenda). Údaje vypíšte, prosíme aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne). O doručení/prijatí Vašej prihlášky budete elektronicky informovaní po elektronickom odoslaní prostredníctvom e-mailu.

ALEBO

2.PREDLOŽENÍM TLAČÍV (Žiadosť do 1.ročníka + prihláška na zápis do 1.ročníka)obidve tlačivá potrebné k zápisu máte možnosť stiahnuť si pod našim príspevkom, poprípade na www.zsjferkakosuty.edupage.org, poprosíme vytlačiť a doručiť.

Spôsoby doručenia prihlášky :

Žiadosť a prihlášku prosím vypisovať podľa rodného listu dieťaťa a trvalý pobyt rodičov podľa platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu. Prosíme, vo všetkých dokumentoch používajte diakritiku (mäkčene,dĺžne). Vami zadané údaje sa automaticky preklápajú do školského informačného systému. Dôležité  je správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj e-mailové.

V prípade ďalších otázok ohľadom zápisu sa zákonní zástupcovia môžu telefonicky kontaktovať  na telefónnom čísle +421 031 784 9124, 0918 64 00 73. Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadame dodržať ho!

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je ešte isté, či bude možné osobne prísť do školy alebo bude určený iný spôsob kontaktu zákonného zástupcu so školou. Budeme včas informovať rodičov tých detí, ktorí vyplnili elektronickú prihlášku.Ďalšie informácie k zápisu detí, budeme priebežne aktualizovať podľa epidemiologickej situácie.

Tešíme sa na nových prváčikov! 🙂

Prihlaska_na_zapis_do_ZS Zápis do 1.ročníka Ziadost_o_prijatie_do_1._rocnika(1)

Ziadost_o_prijatie_do_1._rocnika(1)

Prihlaska_na_zapis_do_ZS

Prílohy

ZDIEĽAŤ