Zápisnice

Zápisnica napísaná na prvom – ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košútoch, konanom dňa 04. decembra 2018 – príloha: Zápisnica – ustanovujúce zasadnutie 04.12.2018