Zastupiteľstvo – volebné obdobie 2018 – 2022

Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Košúty zo dňa 04.12.2018 zložili zákonom predpísaný sľub poslanci obecného zastupiteľstva – novozvolení poslanci v tomto zložení:

 • Tomáš Aibek
 • Bohuš Csiba
 • Hana Huszárová
 • František Macsicza
 • Mgr. Kristína Mačicová
 • Ing. Jana Strýčková
 • Ing. Csaba Szolga, PhD.
 • Maroš Šiška
 • Ing. Róbert Varga, PhD.

 

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Ilona Varsányi

Komisia verejného poriadku

 • predseda: Ing. Róbert Varga, PhD.
 • členovia: Mgr. Kristína Mačicová, Michal Vincze

Komisia sociálnych vecí

 • predseda: Maroš Šiška
 • členovia: Mgr. Hana Kubalcová, Edita Királyová

Komisia školstva, kultúry a vzdelávania

 • predseda: Tomáš Aibek
 • členovia: MGr. Csilla Tánczosová, Mgr. Hana Kubalcová

Komisia športu, telovýchovy a mládeže

 • predseda: Mgr. Kristína Mačicová
 • členovia: Richard Javor, Ing. Denis Oravec

Komisia životného prostredia, ochrany ovzdušia a vôd

 • predseda: František Macsicza
 • členovia: Peter Varga, Zoltán Psota

Komisia výstavby a územného plánovania

 • predseda: Ing. Csaba Szolga PhD.
 • členovia: Bohuš Csiba, Ing.. Róbert Varga, PhD.

Finančná komisia

 • predseda: Ing. Jana Strýčková
 • členovia: Maroš Šiška, Ing. Emília Modrovičová

Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • predseda: Bohuš Csiba
 • členovia: František Macsicza, Mgr. Kristína Mačicová