Zdravotná prednáška s názvom OCHORENIA KRVNÉHO SYSTÉMU


MO SENIOR Jednoty dôchodcov Slovenska, MO SZZP a MO SČK v Košútoch

usporiadajú dňa

22. marca 2019 (piatok) o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome

zdravotnú prednášku s názvom
OCHORENIA KRVNÉHO SYSTÉMU.
Lektorka: Doc.MUDr. Eliška Kubíkovám, PhD.


Všetkých srdečne pozývame !

ZDIEĽAŤ