!!!Zmena e-mailovej adresy obce Košúty!!!

Obecný úrad Košúty mení svoju e-mailovú adresu na kosuty@kosuty.sk

Prosíme Vás, aby Ste pri e-mailovej komunikácii používali novú adresu, keďže stará adresa ou.kosuty@stonline.sk bude od 01. decembra 2020 zrušená!

ZDIEĽAŤ