Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku – Trnavský samosprávny kraj

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku - Trnavský samosprávny kraj

ev. č. povinného 10608/2020/OI

ev. č. oprávneného: 201667-1818500005-ZoS-VB_NP

ZDIEĽAŤ