Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy – Wifi4EU

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) – Dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/ 4-2020/008952 – 011871

grant_agreement_51737_countersigned podpísaná zmuva
ZDIEĽAŤ