Zmluvy 2013 –

1/2013 Kupujúci: Petrica Mercsak a Jarka Mercsak Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 647,50 €
1000157 Maxnetwork s. r. o., Veľké Úľany Dodávka a montáž kamerového systému 3630,12 €
60/001/13 Prima banka Slovensko, a. s. Poskytnutie úveru – Rekonštrukcia verejného priestranstva hlavného námestia Košúty 89.116,20 €
60/002/13 Prima banka Slovensko, a. s. Poskytnutie úveru – Rekonštrukcia Obecného úradu Košúty 93.687,56 €
2 Betonmix s. r. o. Horné Saliby 758 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia verejného priestranstva hlavného námestia Košúty 89 116,20 €
1 Vansson s. r. o. Horné Saliby 751 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia obecného úradu Košúty 91 207,56 €
0700021 Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Rekonštrukcia verejného priestranstva hlavného námestia Košúty 74 263,50 €
0700020 Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Rekonštrukcia Obecného úradu Košúty 63 616,90 €
130/2012 VF Project & Marketing s. r. o., Šaľa – Veča Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt 650,- € + DPH
1/2010 ANEO, s. r. o., Trnava Zmluva o zabezpečovaní nakladania s elektronickým odpadom 0,- €