Zmluvy 2020

Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR

Prílohy Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR (1009 kB) 02.12.2020

Dohoda č. 20/05/010/28 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

Prílohy Dohoda č. 20_05_010_28 (254 kB) 11.11.2020

Zmluva o poskytoaní lekárskej posudkovej činnosti – MUDr. Michal Hudák

Prílohy Zmluva o poskytoaní lekárskej posudkovej činnosti – MUDr. Michal Hudák (126 kB) 28.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – MF SR

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – MF SR Prílohy Zmluva o návratnej finančnej výpomoci – MF SR (994 kB) 12.10.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov – BIO energie s.r.o.

Prílohy Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov (232 kB) 07.10.2020

Zmluva o dielo č. 30/2020KOS – MAXNETWORK, s.r.o.

Prílohy Zmluva o dielo č. 302020KOS (824 kB) 07.10.2020

Zmluva o dielo č. 05/2020 – KAPAMI s.r.o.

Zmluva o dielo č. 05/2020 – KAPAMI s.r.o. Prílohy Zmluva strecha KD (1) (258 kB) 05.10.2020

Zmluva o poskytnutí technickej služby – SkyTop, s.r.o.

Prílohy Zmluva o poskytnutí technickej služby – SkyTop (676 kB) 25.09.2020