Zmluvy 2020

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy – Wifi4EU

Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) – Dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/ 4-2020/008952 – 011871 Prílohy grant_agreement_51737_countersigned podpísaná zmuva (988 kB) 11.08.2020

Zmluva o dielo – LED ARENA, s.r.o.

Prílohy Zmluva o dielo – LED ARENA, s.r.o. (995 kB) 13.07.2020Zmluva o dielo LED ARENA – Príloha č.1 (406 kB) 13.07.2020Zmluva o dielo LED ARENA – Príloha č.2 (721 kB) 13.07.2020

Zmluva o odborných službách – MANDAT AUDIT, s.r.o.

Prílohy Zmluva o odborných službách – MANDAT AUDIT, s.r.o. (321 kB) 13.07.2020

Kúpna zmluva – Erik Guláš

Prílohy Kúpna zmluva – Guláš (218 kB) 13.07.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s.

Ev. č. oprávneného: 200330 – 1818500005-ZoS-VB Prílohy Zmluva o zriadení vecných bremien (857 kB) 20.04.2020

Zmluva o zrušení vecných bremien – Západoslovenská distribučná, a.s.

Prílohy Zmluva o zrušení vecných bemien (2 MB) 20.04.2020

Zmluva o poskytovaní technickej služby – EL-TRAS spol. s r.o.

Zmluva č. 010420/1-20K_ZoTS Prílohy Zmluva o poskytovaní technickej služby – EL-TRAS spol. s .r.o. (2 MB) 14.04.2020

Zmluva o dielo – EL-TRAS spol. s r. o.

Prílohy Zmluva o dielo_EL-TRAS spol.s r.o. (969 kB) 14.04.2020