Zmluvy 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku – Trnavský samosprávny kraj

ev. č. povinného 10608/2020/OI ev. č. oprávneného: 201667-1818500005-ZoS-VB_NP Prílohy Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku – Trnavský samosprávny kraj (343 kB) 24.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke – ŠÚ SR

Prílohy Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke – ŠÚ SR (47 kB) 17.03.2021

Zmluva o dielo – VELTEAM s.r.o.

Prílohy Zmluva o dielo – VELTEAM, s.r.o. (359 kB) 15.03.2021

Zmluva – SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Prílohy SOLARPARK KOMARNO (243 kB) 17.02.2021