Zmluvy 2021

Kúpna zmluva – Tomáš Gregorovics

Prílohy Kúpna zmluva – Tomáš Gregorovics (275 kB) 21.12.2021

Zmluva o pôžičke – MAS Dudváh

Prílohy Zmluva pôžičke – MAS Dudváh (109 kB) 14.10.2021

Zmluva o odborných službách – MANDAT AUDIT, s.r.o.

Prílohy Zmluva audit (318 kB) 30.08.2021

Leasingová zmluva

Prílohy Leasingová zmluva (501 kB) 25.06.2021

Kúpna zmluva_ Francisci, Francisciová

Prílohy Kúpna_zmluva_Francisci (264 kB) 17.06.2021

Zmluva o dielo č. SK-01/2021 – CITYPLAN, s.r.o.

Prílohy Zmluva o dielo – UP (108 kB) 28.05.2021

Zmluva o dielo č. PK-01/2021 – CITYPLANT, s.r.o.

Prílohy Zmluva o dielo (104 kB) 28.05.2021

Kúpna zmluva č. 19052021_INF_1

Prílohy Kupna_zmluva_c_19052021_INF_1_20_05_2021 (164 kB) 20.05.2021

Kúpna zmluva č. 19052021_B

Prílohy Kupna_zmluva_c_19052021_B_20_05_2021 (273 kB) 20.05.2021

Kúpna zmluva č. 19052021_INF_2

Prílohy Kupna_zmluva_c_19052021_INF_2_26_05_2021 (127 kB) 26.05.2021

Zmluva č. 202117174KAOS o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice

Prílohy Zmluva o odchyte túlavých zvierat (846 kB) 10.05.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku – Trnavský samosprávny kraj

ev. č. povinného 10608/2020/OI ev. č. oprávneného: 201667-1818500005-ZoS-VB_NP Prílohy Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku – Trnavský samosprávny kraj (343 kB) 24.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke – ŠÚ SR

Prílohy Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke – ŠÚ SR (47 kB) 17.03.2021

Zmluva o dielo – VELTEAM s.r.o.

Prílohy Zmluva o dielo – VELTEAM, s.r.o. (359 kB) 15.03.2021

Zmluva – SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Prílohy SOLARPARK KOMARNO (243 kB) 17.02.2021