Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Košútoch a pre voľbu starostu obce Košúty

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Košútoch – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Košútoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce Košúty – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbustarostu obce Košúty

ZDIEĽAŤ