ÚRADNÁ TABUĽA

Obecný deň Košúty 27. júla 2019 – Falunap2019 július 27-én

Slávnostné odovzdanie hasičského vozidla – 16.07.2019 o 18:00 hod

Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 07.08.2019 od 08:00 hod. do 15:10 hod.

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamuje. že dňa 07.08.2019 v čase od 08:00 do 15:10 hod. na uvedených číslach domov (viď v prílohe) – Galantská č. 26/D1, 26 D/2 bude plánované prerušenie

Zmena úradných hodín

!!! ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN !!!  Na Obecnom úrade Košúty budú v 27. týždni 2019 t. j. od 01.07.2019 do 04.07.2019 úradné hodiny z technických príčin pre verejnosť zmenené nasledovne:  Pondelok   01.07.2019:                   08:00 – 13:00 hod. Utorok       02.07.2019:                  08:00 – 13:00 hod. Streda        03.07.2019:                  08:00 – 13:00 hod. Štvrtok      04.07.2019:                    08:00 –

KALENDÁR PODUJATÍ