ÚRADNÁ TABUĽA

Informácie o zmene cenového rozhodnutia

Informácie o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Prílohy Informácie o zmene cenového rozhodnutia (100 kB) 17.09.2020

Oznámenie o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy – od 14.09.2020 do 30.09.2020.

Oznámenie o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy. Požiadavky od obecných úradov a cestujúcej verejnosti je možné zasielať v období od 14.09.2020 do 30.09.2020. Prílohy zmeny cp – pripomienky 2020 (1011 kB) 10.09.2020

Očkovanie psov – Kutyaoltás 16.09.2020

Dňa 16.9.2020, v stredu od 15:00 hod. sa uskutoční v našej obci očkovanie psov proti besnote pred obecným úradom. Za očkovanie sa vyberá poplatok 5€ za jedného psa. Na mieste môžete zaplatiť aj daň za psa za rok 2020 vo výške 5€ za jedného psa. Upozorňujeme občanov, že v zmysle platného zákona musí byť každý pes označený

10.09.2020 Vydávanie kompostérov do domácností v obci Košúty – Komposztálók kiadása a háztartásokba Kosúton

Prílohy SK Odovzdanie kompostérov do domácností PLAGAT (107 kB) 08.09.2020HU Odovzdanie kompostérov do domácností PLAGAT (95 kB) 08.09.2020

KALENDÁR PODUJATÍ