ÚRADNÁ TABUĽA

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V GALANTE 13. 04. 2022 oddelenie požiarnej prevencie Parková 1607/10, 924 01 Galanta · Vybavuje: Galanta pplk. Ing. Gabriel Megó Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu

Z technických príčin budú Obecný úrad Košúty a Pošta Košúty dňa 26.07.2022 (v utorok) ZATVORENÉ

Z technických príčin budú Obecný úrad Košúty  a Pošta Košúty dňa  26.07.2022 (v utorok)  ZATVORENÉ * * * * * * * * Technikai okok miatt  a községi hivatal és a helyi posta hivatal 2022.07.26.-án (kedden) ZÁRVA LESSZ

Pošta Košúty – dňa 22.07.2022 (v piatok) zatvorená

Slovenská pošta v Košútoch oznamuje obyvateľom, že dňa 22.07.2022 (v piatok) bude z prevádzkových príčin ZATVORENÁ. *     *     *     *     *     * Szlovák posta hivatal Kosúton értesíti a lakosokat, hogy 2022.07.22 – én (pénteken) a posta üzemeltetési okok miatt zárva lesz.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny – 26.07.2022 od 08:30 do 14:10 hod.

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods. 2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vám oznamuje. že dňa 26.07.2022 v čase od 08:30 do 14:10 hod. na uvedených číslach domov (viď v prílohe) bude plánované prerušenie distribúcie elektriny. Prílohy SKM_C300i22072009210 (89 kB)

Obecný deň – Falunap 16.07.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. z 8. júna 2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom

Pošta Košúty – dňa 07.06.2022 zatvorená

Slovenská pošta v Košútoch oznamuje obyvateľom, že dňa 07.06.2022 (v utorok) bude z prevádzkových príčin ZATVORENÁ. *     *     *     *     *     * Szlovák posta hivatal Kosúton értesíti a lakosokat, hogy 2022.06.07 – én (kedden) a posta üzemeltetési okok miatt zárva lesz.

Prerušenie distribúcie elektriny – 23.06.2022 a 24.06.2022

Prílohy SKM_C300i22053015112 (60 kB) 30.05.2022SKM_C300i22053015111 (52 kB) 30.05.2022SKM_C300i22053015110 (65 kB) 30.05.2022

KALENDÁR PODUJATÍ