ÚRADNÁ TABUĽA

Spomienková slávnosť na padlých hrdinov 2. svetovej vojny

Základná organizácia Csemadoku v Košútoch Vám oznamuje, že 8. mája 2019 v stredu usporiada spomienkovú slávnosť na padlých hrdinov 2. svetovej vojny pri Soche Hrdinov o 9:00 hodine. Na túto spomienkovú slávnosť Vás srdečne pozývame.

Odvoz odpadu v stredu 1. a 8. mája 2019.

Obec Košúty Vám oznamuje, že komunálny odpad budú odvážať z obce aj počas sviatkov, v stredu 1. a 8. mája 2019.

Odpočet vodomerov v obci Košúty – od 02.05.2019

Oznamujeme občanom, že pracovník Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti bude od štvrtka 02.05.2019 v obci Košúty odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty.

Stavanie mája – 30. apríla 2019

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru a obcou Košúty Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 2019 o 18:00 hod. v areáli kultúrneho domu. Na podujatí sa bude predávať cigánska pečienka. Tešíme sa na Vašu účasť.

KALENDÁR PODUJATÍ