ÚRADNÁ TABUĽA

Očkovanie psov – Kutyaoltás 06.07.2022

Očkovanie psov – Kutyaoltás 06.07.2022   Dňa 06.07.2022, v stredu od 14:00 hod.  do 15:30 hod. sa uskutoční v našej obci očkovanie psov proti besnote pred obecným úradom. Za očkovanie sa vyberá poplatok 5€ za jedného psa. Na mieste môžete zaplatiť aj daň za psa za rok 2022 vo výške 5€ za jedného psa. Upozorňujeme občanov,

Obecný deň – Falunap 16.07.2022

!Varovná sprava CO – Výstraha SHMU, jav – Vysoké teploty!

Varovná sprava CO – Výstraha SHMU, jav – Vysoké teploty, stupeň – 2, platnosť od: 20.06. 15:00 do: 20.06 18:00 hod. KS IZS Trnava

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. z 8. júna 2022 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom

Pošta Košúty – dňa 07.06.2022 zatvorená

Slovenská pošta v Košútoch oznamuje obyvateľom, že dňa 07.06.2022 (v utorok) bude z prevádzkových príčin ZATVORENÁ. *     *     *     *     *     * Szlovák posta hivatal Kosúton értesíti a lakosokat, hogy 2022.06.07 – én (kedden) a posta üzemeltetési okok miatt zárva lesz.

Prerušenie distribúcie elektriny – 23.06.2022 a 24.06.2022

Prílohy SKM_C300i22053015112 (60 kB) 30.05.2022SKM_C300i22053015111 (52 kB) 30.05.2022SKM_C300i22053015110 (65 kB) 30.05.2022

Zdravotná prednáška 03.06.2022 – Egészségügyi előadás

Deň rodiny – Család napja 18.06.2022

KALENDÁR PODUJATÍ