ÚRADNÁ TABUĽA

Likvidácia vianočných stromčekov

Oznamujeme váženým občanom, že v areály Petrovho Gruntu je možné odovzdať už odzdobené vianočné stromčeky. Stromčeky treba očistiť od drôtov a nesmú obsahovať kovové predmety. ************************************************************************ Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket, hogy a letisztított karácsonyfákat át lehet adni a Petrov Gruntban. A fákat meg kell tisztítani a huzaloktól, és nem tartalmazhatnak fémtárgyakat.

Úradné hodiny obecného úradu Košúty od 11.01.2021

VÁŽENÉ STRÁNKY! Obec Košúty oznamuje, že kvôli sprísneniu obmedzenia pohybu, od 11.01.2021 až do odvolania miestny obecný úrad (stavebný úrad, matričný úrad) bude otvorený v obmedzenom režime, každý pracovný deň od 08:00 – 12:00 hod.  Prosíme občanov, aby obmedzili osobnú návštevu úradu len na nevyhnutné úkony. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť telefonicky (031/ 784 91

Odvoz komunálneho odpadu počas sviatku – 06.01.2021

Vážení občania, oznamujeme Vám, že komunálny odpad budú odvážať z našej obce v stredu dňa 06.01.2021. Prosíme občanov, aby smetné nádoby vyložili skoro ráno, z dôvodu, že odpad budú odvážať dvomi autami. ************************************************************************ Tisztelt polgárok, Értesítjük önöket, hogy a kommunális hulladékot szerdán, 2021 január 06-án fogják elszállítani községünkből. A kukákat szíveskedjenek korán reggel kirakni, mert

Separovaný zber 2021 – Különválasztott hulladék 2021

Separovaný zber 2021 Separovaný zber v obci Košúty v roku  2021 sa realizuje jedenkrát mesačne 21.01.2021 18.02.2021 18.03.2021 22.04.2021 20.05.2021 17.06.2021 15.07.2021 19.08.2021 16.09.2021 14.10.2021 11.11.2021 09.12.2021 Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Košúty 21 18 18 22 20 17 15 19 16 14 11 09 *     *    

KALENDÁR PODUJATÍ