ÚRADNÁ TABUĽA

!!! Dôležitý oznam: nová oficiálna webová stránka obce Košúty: www.obeckosuty.sk !!!

Obec Košúty Vám oznamuje, že od 01.09.2022 používa obec nové oficiálne webové sídlo: www.obeckosuty.sk a novú e-mailovú adresu: obeckosuty@obeckosuty.sk Všetky aktuality a oznamy sú zverejnené na novom webovom sídle: www.obeckosuty.sk 

COOP Jednota Košúty – dňa 05.09.2022 (v pondelok) zatvorená

COOP Jednota Galanta Vám oznamuje, že dňa 05.septembra.2022 v pondelok bude mať predajňa COOP Jednota Košúty INVENTÚRU,. Z tohto dôvodu bude predajňa celý deň zatvorená. ***************** A COOP Jednota Galánta tájékoztatja Önöket, hogy 2022.szeptember.05-én, hétfőn a COOP Jednota Kosúti boltja leltár miatt zárva lesz egész nap.

Odpočet vodomerov v obci Košúty – od 02.09.2022 – 10.09.2022 – Vízórák leolvasása

Oznamujeme občanom, že pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti budú od 02.09.2022 do 10.09.2022 v obci Košúty odpisovať stav vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty. Občania môžu vyvesiť odčítaný stav vodomera na bránu. ********* Értesítjük a lakosságot, hogy a Nyugatszlovákiai vízszolgáltató vállalat munkatársai 2022.09.02–ától 2022.09.10-éig fogják leolvasni a vízórákat községünkben. Kérjük a lakosokat, hogy tegyék elérhetővé

Pošta Košúty – dňa 02.09.2022 (v piatok) zatvorená

Oznamujeme Vám, že v piatok 02. septembra 2022 bude miestna pošta z prevádzkových dôvodov zatvorená. Értesítjük önöket, hogy a helyi posta pénteken 2022 szeptember 02-án üzemeltetési okok miatt zárva lesz.

Szent István – nap 2022. augusztus 19.

Základná organizácia Csemadoku v Košútoch srdečne pozýva obyvateľov na programy organizované v rámci sviatku Svätého Štefana, ktorý sa bude konať v piatok 19. augusta 2022. Položenie vencov k soche Svätého Štefana sa uskutoční v rámci slávnostnej omše v Rímskokatolíckom kostole v Košútoch, ktoré bude od 17:00 hod. Potom od 18.00 hod v miestnom kultúrnom dome sa

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V GALANTE 13. 04. 2022 oddelenie požiarnej prevencie Parková 1607/10, 924 01 Galanta · Vybavuje: Galanta pplk. Ing. Gabriel Megó Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – vyhlásenie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu

Z technických príčin budú Obecný úrad Košúty a Pošta Košúty dňa 26.07.2022 (v utorok) ZATVORENÉ

Z technických príčin budú Obecný úrad Košúty  a Pošta Košúty dňa  26.07.2022 (v utorok)  ZATVORENÉ * * * * * * * * Technikai okok miatt  a községi hivatal és a helyi posta hivatal 2022.07.26.-án (kedden) ZÁRVA LESSZ

Pošta Košúty – dňa 22.07.2022 (v piatok) zatvorená

Slovenská pošta v Košútoch oznamuje obyvateľom, že dňa 22.07.2022 (v piatok) bude z prevádzkových príčin ZATVORENÁ. *     *     *     *     *     * Szlovák posta hivatal Kosúton értesíti a lakosokat, hogy 2022.07.22 – én (pénteken) a posta üzemeltetési okok miatt zárva lesz.

KALENDÁR PODUJATÍ