ÚRADNÁ TABUĽA

Darovanie krvi dňa 15. 2. 2019

Miestny spolok SČK v Košútoch oznamuje, že dňa 15.2.2019 v piatok, usporiada DAROVANIE KRVI v nemocnici sv. Lukáša v Galante. Doprava je zabezpečená od ZŠ o 7:00 hod. Prineste si so sebou platný občiansky preukaz a kartičku poistenca

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – 25. máj 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča – Dátum a čas konania volieb: Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. <br/ Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén Tájékoztatás a választópolgárok részére – A választások időpontja: Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019. május 25-én,

Voľby prezidenta SR 2019 – 16. marec 2019

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019 od 07:00 – 22:00 hod. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Prílohy: Rozhodnutie-o-vyhlásení-volieb-2019_008 Informácie pre voliča Tájékoztatás a választópolgárok részére Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov

KALENDÁR PODUJATÍ