ÚRADNÁ TABUĽA

Výstraha SHMU – vysoké teploty 2. stupňa – 26.06.2019

Slovenský hydrometeorologický ústav vydáva výstrahu 2. stupňa kvôli vysokým teplotám pre okres Galanta dňa 26.06.2019 od 13:00 do 18:00 hod. Podrobné informácie na stránke SHMU. OU-OKR KS IZS Trnava

Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie

Prílohy Ochrana úrody pred požiarmi – usmernenie (2 MB) 21.06.2019

Príkaz prednostu Okresného úradu Galanta na odvolanie mimoriadnej situácie dňa 19.06.2019 o 10:00 hod.

Príkaz prednostu Okresného úradu Galanta na odvolanie mimoriadnej situácie dňa 19.06.2019 o 10:00 hod. Po zhodnotení vykonaných opatrení na zníženie rizík ohrozenia v dôsledku kalamitného výskytu komárov na území okresu Galanta bolo konštatované, že v najohrozenejších oblastiach boli vykonané opatrenia na zníženie rizík ohrozenia. Na základe uvedených skutočností prednosta Okresného úradu Galanta ODVOLÁVA mimoriadnu situáciu

Očkovanie psov – 19.06.2019 od 14:30 hod. pred Obecným úradom

Oznamujeme váženým občanom, že dňa 19.06.2019, v stredu od 14:30 hod. sa uskutoční v našej obci očkovanie psov proti besnote pred obecným úradom. Za očkovanie sa vyberá poplatok 5€ za jedného psa. Na mieste môžete zaplatiť aj daň za psa za rok 2019 vo výške 5€ za jedného psa. Kto by mal záujem o očkovanie doma, záujem

KALENDÁR PODUJATÍ